mu*a…

Một ngày như mọi ngày

Đau nặng từng lời nói…

… Có niềm vui nào thực sự không trong mối quan hệ này? Hay chúng ta chỉ là những kẻ mơ mòng một hạnh phúc không hề có thật?

Advertisements

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: