Entry for March 23, 2009

Blog sắp die, mà mình chưa bít đi đâu. Ko thích facebook vì nó rất tủn mủn keke, nó và cái mash.yahoo giống nhau, ai làm gì, đi đâu thì nó đều update, rời. Myopera cũng chán, khịt.

Tóm lại đây là cái mà mình ưa nhất, nhưng nếu nó die thì có thể mình move sang multiply. Các bạn iu follow this link nhé 😀

http://beenagirl.multiply.com/

Advertisements

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: