Entry for February 23, 2009

Tự dưng nghĩ đến chị. My green box.

Lần gần nhất chị em mình gặp nhau là em đứng chờ chị trước cổng bưu điện, rồi đến Năng. Em đinh ninh ra HN sẽ gọi cho chị, thế mà em quên béng mất. Rồi chị nhắn tin, em đinh ninh tí nữa rảnh sẽ nhắn lại cho chị, thế mà em quên béng mất, cho tới khi Home gọi điện hỏi xin số của chị, thì em mới nhớ là em quên. Thôi để một dịp khác, mà em biết là sẽ còn lâu.

Hôm nay em thấy buồn. Nhưng chỉ có thể kể cho chị ở một góc quán nào đó, chỉ có hai chị em, trong một buổi chiều vắng vẻ, và chị không còn khóc nữa.

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: