Nhảm for June 24, 2008

Thế giới của bản ngã là thế giới không thoải mái, thậm chí đôi lúc thống khổ.

Cái mà chúng ta gọi là sự bất hạnh, hay một kinh nghiệm tiêu cực, là bất kỳ sự mâu thuẫn nào thuộc quan niệm của bản ngã. Vì vậy nếu một cái gì đó xảy ra mâu thuẫn với mình, chúng ta cho rằng chúng ta đã đau khổ, theo một cách nào đó.

Cái mà chúng ta gọi là “những kinh nghiệm tiêu cực”, thực chất chỉ là sự mâu thuẫn giữa các quan niệm của bản ngã. Tất cả sự đau khổ dễ xúc cảm (sensitive default) bắt bản ngã phải gánh chịu (passive).

Khi mở rộng tâm hồn mình và vượt qua sự phản kháng của mình để buông thả, chúng ta có thể hiểu chính mình là một hữu thể vô sở bất tại, vĩnh cửu – một hữu thể ở trong một tình trạng đa chiều, phi thời gian và bất diệt (rối ren).

Họ đang làm cho tôi hoá rồ! Tuy nhiên, những điều mà họ dạy tôi là không phản ứng lại. Họ củng cố tôi bằng cách chỉ dạy tôi chuyển hoá năng lượng tiêu cực thành năng lượng tích cực. Nhờ những người này (?) tôi sẽ (đã) biến sự khó chịu, sự căm ghét, và phản ứng ít nhất thành ra một năng lượng thụ động trung tính, hay nếu có thể, tình yêu.

Advertisements

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: