Hôm nay, em là một tảng thịt !

Không phải vì có lần ai đó đã nói với em về các tảng thịt được treo ở móc như thế nào, không phải thế là em đi ra và treo người lơ lửng, móc một cánh tay của mình lên cái xà tập cao nhất.

Nhưng đúng hôm nay, em là một tảng thịt. Giá mà ở đây đang có một cái xà tập thật cao, em sẽ cứ treo mình như thế. Cho giống một tảng thịt mà người ta vẫn hay treo ở móc.

Advertisements

One Response

  1. @chú thích: ảnh chụp hồi mùa đông, ko nhớ rơi vào tháng nào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: