Entry for May 27, 2008

Giời ạ, lộn tiết quá !

Keep calm!

Cái gì mà có xu hướng quan tâm đến chi tiết. Bạn mang một tâm hồn nhạy cảm & có óc nghệ thuật, dẫu cơ hội có thể đến với bạn hơi muộn.

Vầng, nhưng tớ lại học về business, marketing, giờ thì chổng mông lên với các con số lôi thôi, mặc dù chưa bao h thích nó, nếu ko muốn nói là ghét và sợ hãi.

Vì quả thật là đầu óc tớ ko được logic lắm.

Hnay giở quyển note-taking, thấy mình ghi lại một tin như này: “Nam Cực là nơi trống rỗng nhất Thế giới”

(2be continued)

Advertisements

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: