của em gái nhỏ

Tại sao lại cay mắt?

Thấy em giống mình biết bao.

Thỉnh thoảng ghé qua, đọc những gì em cảm nhận về cuộc sống, rất thương… Thương em, cô em gái không có cơ hội gặp. Và thương anh. Qua những nỗi buồn của em gái.

Cuộc sống thì vẫn trôi đi. Lòng người vẫn cứ ở lại. Và luôn tự nhủ thầm rằng “lâu rồi đời mình cũng qua..”

Và chúng ta, anh, hay chỉ riêng em? Đang cố gắng đi qua nỗi buồn.

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: