so-called “recognization”

Đó thực sự là một điều quan trọng.

Gặp một tình huống cũng buồn cười. Mà nếu quá lố thêm tí, mình có thể có cảm giác ghét! Thế mà vẫn phải lịch sự

Cũng ko biết có phải mình khó tính hay ko. Haiz.
Kệ thôi

Tự dưng trời lại rét buốt thế này cơ chứ!

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: