Hoang mang…

Nhiều điều loạn lạc.

“ta có nỗi buồn

lớn như định mệnh bi thảm của tổ quốc

bản đồ dính liền kẻ cướp!

biển chặn lối-cùng đường!

sau những ngày nổi giận

ta còn gì nào?

còn cái duy nhất

còn cái cuối cùng

gương mặt

NHỮNG CON NGƯỜI BIẾT CÁCH YÊU ĐẤT NƯỚC MÌNH

không thể khác!”

Advertisements

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: