Entry for October 19, 2007

Ôi vừa pốt cái blog dài phết mà mất cha nó rùi thôi post mấy cái ảnh vừa kiếm được vậy

Felicity Wishes XXV Art Print by Emma Thomson

Felicity Wishes XVI Art Print by Emma Thomson

Felicity Wishes III Art Print by Emma Thomson

Felicity Wishes I Art Print by Emma Thomson

Felicity Wishes II Art Print by Emma Thomson

Felicity Wishes VI Art Print by Emma Thomson

Artist: Emma Thomson

phải cho 1 phát comment: nhìn qua thì dễ thương xinh xắn nhưng chả có j đặc sắc cả giống cái con gì ấy bạn of Peter Pan

Advertisements

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: