nếu có thể được cùng nhau bay như chim…

Nếu có thể được cùng nhau bay như chim
Thật mong vĩnh viễn sống với nhau.
Nếu có thể được cùng nhau bay như chim
Như bóng như hình không hối tiếc

Thiêu đốt ! Thiêu đốt! Thiêu đốt!
Dùng âm thanh của anh thiêu đốt.
Thiêu đốt mọi thứ của em.
Thiêu đốt tính mạng của em.
Thiêu đốt ! Thiêu đốt ! Thiêu đốt!
Dùng thành tâm của em thiêu đốt.
Thiêu đốt chân tình của anh.
Thiêu đốt si tình của anh.

Đừng rơi lệ nữa! Đừng rơi lệ nữa!
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Tại sao có những đêm dài cô đơn không dứt?

Nếu có thể được cùng nhau bay như chim…thật mong vĩnh viễn sống với nhau.
Nếu có thể được cùng nhau bay như chim…như bóng như hình không hối tiếc…

(Nàng dâu câm’s )

Advertisements

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: