falling

Đang từng bậc leo lên chùa Hương thì nhìn thấy phía trước có cái cây, trên cái cây có cái lá này. Gọi ThyThy lại nhờ chụp hộ. Mấy sợi dây điện mắc chăng.

Dầu chuyến đi khá vất vả nhưngì tớ cũng đã lấy được một chiếc lá vàng chưa rụng bằng photo, và 1 chiếc lá vàng rơi trên đường mang về nhà !

@photo: taken by ThyThy

Advertisements

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: