Gunslinger Girls

Bực thật! Tìm hoài ko ra bộ truyện này để đọc. Có ai đã đọc Monster của Naoki Urasawa chưa nhỉ? Hay hơn Conan Giờ thì mình ko còn bít Conan sống chết như nào nữa hie hie, anyway, vẫn luôn nhớ bé Sherry/ Haibara.

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: