2 YEARS ago

Nonone knows what is right…
Tobe a bad man..
To be a sad man
…………….


Trong giấc mơ tôi nằm nghiêng
Thấy con đường phía trước chỉ là một đường thẳng
Chảy trôi đi mãi những ưu phiền
Tôi không còn những trống trải trong tim…

Trong giấc mơ tôi nằm nghiêng
Thấy những nỗi buồn rớt rơi vào đất
Mọc lên những mầm xanh trên cây rễ sần sùi
Biết rằng hạt dẻ có thể là những gì có thật

Trong giấc mơ tôi nằm nghiêng
Nước mắt có rơi cũng chỉ theo một đường rẽ
Không thẳng xuống đắng cay như khi tôi tỉnh
Không thấm xuống môi hồng những giọt muối biển se

Trong giấc mơ tôi nằm nghiêng
Thấy bóng diều không đổ nghiêng theo gió
Thấy cánh chim vẫn mải miết phía chân trời
Dù -mọi- thứ -trong- giấc – mơ -tôi – vẫn-đang- nghiêng……

amy.2005.

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: