năm Đinh Hợi: khởi đầu tốt đẹp :”

tiết mục khoe khoang bắt đầu hị hị.

cả nhà, tớ lại chuẩn bị chuyển công ty! Từ hồi ra trường đi làm đến giờ, đây là cty thứ 4 rồi. 4 companies/1,5 years Cty lần này nhé, nó làm cho tớ có 1 niềm vui thực và tớ fải nghiêm túc thật sự🙂 mấy cty trước tớ vẫn chơi bời là chính (vì tớ ko thấy hài lòng) ! Chuẩn bị khoe bố mẹ đây hị hị!

Lần này sẽ đâm đầu vào học hành thực sự, ko nói chơi đâu!

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: