Thu Sep 21

 

click here: Đào Liễu

Đang nghe “Đào Liễu”. Kinh dị. Hay thê thiết.

Đêm qua không ngủ được. Nghe lại mấy bài hát rock cũ, thấy cũng không có cảm xúc như ngày xưa. Chả nhớ để cái “hồng hồng tuyết tuyết” ở đâu. Lại nghe Trịnh.

Nhìn thấy quyển “Rừng NaUy” còn nằm rầu rĩ trên giá. Còn quá nhiều sách chờ mình đọc. Còn quá nhiều việc chờ mình làm. Lúc này thì phải moving đã. Rỗi rãi sẽ đọc sau.

Dạo này thèm tiền dễ sợ.

Advertisements

One Response

  1. huh?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: