mu*a

“Ánh sáng, nếu hắt qua khung cửa theo cách mà mình thấy sáng nay, có thể ngăn mọi suy nghĩ của mình đến với thế giới rực rỡ bên ngoài, chỉ để cho nó được tự do trong một phòng gỗ nho nhỏ nhưng biết cách lọc ánh sáng. Một tiếng ếch kêu đúng lúc và đúng cách cũng có thể át đi mọi tiếng ồn, mang đến cho ngôi đền một bầu không khí riêng. Sương đêm và hơi mát luôn có nơi trú ngụ…

(Rhapsody)

2 Responses

  1. la` la’ la la la :))

  2. i love you for this writing, my little girl! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: