May 20

Nước đến chân mới nhảy…Image

Sáng nay không để tâm trời đất hay cái gì khác cả. Khởi động chậm chạp quá. Nhưng cứ thử. Không nên bỏ lỡ.

Bức tranh này vẽ cũng lâu lắm rồi. Hồi đấy còn hay nghe TCS. Gam màu này thực ra chẳng biết gọi là gì. Cứ phết bừa thôi.  Để đuôi GIF thì nó lung linh hơn, nhưng sẽ không post được, đành chuyển sang đuôi JPEG, làm nhoè hết cả tranh. Mất đẹp.

Đôi khi, để thực hiện được điều gì đó. Ta phải đánh đổi chút ít.

Ví dụ như chuyện bức tranh trên của mình, hoặc ví dụ như mấy hôm nay, mình phải bỏ lỡ vài điều để hoàn thành nốt vài điều, dù nó hơi lãng xẹt thật.

 Cũng như, mình phải từ bỏ, nếu không muốn cảm giác đau…

Nhập nhoạng quá.

Hôm qua Mai nhắn tin, nhưng lười nhắn lại. Nó toàn hỏi mình: đã quên hẳn chưa?
Mình chả trả lời. Vì thực ra, đã có bắt đầu đâu mà nghĩ đến chuyện kết thúc.

Hy vọng lần này, công việc sẽ có dấu hiệu tốt đẹp. Phải đơn giản hoá. Mọi chuyện đều có cách giải quyết. Khi nào thực sự làm được thế, mình mới bớt căng thẳng đi.

 

Advertisements

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: